Bestyrelse

Formand: Morten Boye Kjerulff.

Næstformand : Helge Raahauge.

Martin Bro Mikkelsen.

Henrik Boye Thygesen.

Per Elman Hansen

Curt Skov.

 

Suppleanter:

Sara Boye Kromann