Bestyrelse

Formand: Morten Boye Kjerulff

Næstformand : Helge Raahauge

Martin Bro Mikkelsen

Henrik Boye Thygesen

Per Elman Hansen

 

Suppleanter:

Curt Skov

Sara Boye Kromann

 

Kommunal-repræsentant:

Leo Holm